Roboty przemysłowe

roboty przemW miarę postępu technologicznego i wzrostu niebezpieczeństwa życia podczas pracy zdecydowano się na zmechanizowaniu linii produkcyjnych przy ograniczeniu pracy człowieka w szkodliwych warunkach. W wielu wielkich zakładach, ludzie zostali zastąpieni na swoich stanowiskach przez roboty, a sami zajęci są ich zdalną obsługą.

Czym jest robot przemysłowy?

Jak sama nazwa wskazuje, jest to urządzenie powstałe w celu zastąpienia człowieka w szkodliwym otoczeniu przez maszynę. Robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną jednostką przeznaczoną do wykonywania wielogodzinnych zadań o różnym stopniu trudności. Jest to maszyna o właściwościach manipulacyjnych lub lokomocyjnych.

Gdzie stosować roboty przemysłowy?

Robot przemysłowy można zastosować w wielu miejscach, które ze względów BHP zakwalifikowane są jako uciążliwe oraz niebezpieczne jak np. obsługa prasy do metali, czy praca w środowisku agresywnie chemicznym, gdzie występuje możliwość zatrucia lub poparzenia oraz w miejscach, gdzie wymagane są pokaźne zapasy siły.

Podział robotów

Robotyka z uwagi na swoją krótką historię nie została jeszcze w pełni uzupełniona. Klasyfikację robotów możemy, więc obecnie przeprowadzić na podstawie budowy, sterowania, mobilności oraz innych kryteriów podziału. Pierwszym ważnym kryterium w podziale robotów jest podział na podstawie struktury. Możemy tu wymienić trzy struktury, do których zaliczamy: strukturę modułową, pseudo modułową oraz monolityczną. W przypadku struktury modułowej całą konstrukcję możemy konfigurować pod konkretnie wybrane przeznaczenie dzięki wymianie poszczególnych modułów. Wybierając robot o strukturze pseudo modułowej mamy możliwość wymiany poszczególnych elementów, jak ostatnie ogniwa. Jeśli mamy w posiadaniu robot o strukturze monolitycznej, wtedy możemy wzbogacić go o chwytaj lub akcesoriami stworzonymi do konkretnego robota. Roboty przeznaczone do obsługi linii produkcyjnych możemy łączyć szeregowo,równolegle lub hybrydowo. W przypadku łączeń szeregowych tworzących otwarty łańcuch kinematyczny, możemy wymienić:

robot cylindryczny,

robot typu SCARA,

robot przegubowy,

robot kartezjański.

W przypadku łączeń równoległych o zamkniętym łańcuchu kinematycznym możemy wymienić tripody, czyli roboty o trzech ramionach oraz hexapody, czyli roboty o sześciu ramionach. Na liniach produkcyjnych możemy też zastosować połączenia hybrydowe, czyli połączenie układów szeregowych z układem równoległym.

Roboty oprócz konkretnego zastosowania i łączenia muszą posiadać również swój napęd. Z uwagi na energię zasilającą możemy wyróżnić roboty o napędzie pneumatycznym, gdy zastosowane jest sprężone powietrze; hydrauliczne, gdy nośnikiem jest płyn hydrauliczny oraz roboty z napędem elektrycznym, gdy sterowanie odbywa się za pomocą silników elektrycznych.

W miarę postępu technologicznego i mechanizowania zakładów produkcyjnych, człowiek będzie odgrywał coraz mniejszą rolę, ograniczającą się często tylko do ustawienia maszyn i wduszania guzika.

Dodaj komentarz

Powrót na górę