logoPlanując budowę magazynu wysokiego składowania należy zadbać o zapewnieniu odpowiednich warunków technicznych, które będą panować na gotowym obiekcie, a, które będą zgodne z panującymi zasadami BHP. Na obiekcie według przepisów BHP powinny znajdować się tablice informacyjne, wyznaczone powinny być drogi transportowe, drogi ewakuacyjne oraz hala magazynowa powinna być wyposażona w odpowiednie oświetlenie i temperaturę oraz wytłumione źródła hałasu.

Pomieszczenia magazynowe w myśl przepisów BHP powinny być przede wszystkim dostosowane do składowania konkretnych towarów. W każdym z miejsc składowych powinna być umieszczona tablica zawierająca maksymalne dopuszczalne obciążenie regału, ram oraz podłóg. Do każdego ze stanowisk pracy powinny prowadzić bezpieczne dojścia, a w przypadku schodów powinny być wyposażone w balustrady. BHP nakazuje również, by wszystkie powierzchnie były suche oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących spowodować wypadek.

W magazynach wysokiego składowania powinno wyznaczyć się drogi transportowe, po, których będą poruszać się wózki widłowe lub pracownicy. W tym przypadku stosuje się oznakowanie w formie kolorowych pasów. W zależności od barwy nawierzchni BHP mówi o kolorze białym lub żółtym. Drogi transportowe powinny być wyznaczone w sposób pozwalający minąć się bezpiecznie dwóm maszynom lub pieszym i maszynom również w bezpiecznej odległości od mijanych regałów i innych elementów wyposażenia magazynowego. Według przepisów BHP na drogach transportowych nie mogą być umieszczone progi ani stopnie. Jeśli występuje różnica poziomów powinny być zrównoważone pochylniami.

W przypadku przejść pomiędzy regałami powinny wynosić długość powyżej 0,75 m. Najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie szerszych dróg z uwagi na możliwości ręcznego manewrowania wózkiem.

W magazynie muszą znajdować się drogi ewakuacyjne, które pozwolą opuścić magazyn w chwili zagrożenia. Na szkoleniu BHP w firmie powinny być nowym pracownikom wszystkie możliwości opuszczenia hali.

Na wyposażeniu technicznym każdego zakładu powinny znajdować się gaśnice, apteczki pierwszej pomocy oraz sprzęt naprawczy.

W każdym magazynie według przepisów BHP powinny być przestrzegane normy hałasu nieprzekraczające 85 dB. Każde z miejsc przeznaczonych do pracy powinno być zaopatrzone w odpowiednie oświetlenie nie powodujące zagrożenia dla pracownika. Temperatura panująca na magazynie powinna być uzależniona od uwarunkowania magazynu. W przypadku magazynów chłodni pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie ubrania chroniące przed zimnem.

Rozpoczynając budowę magazynu inwestor musi brać pod uwagę wszystkie parametry, jak wielkość magazynu, rodzaj regałów magazynowych, czy też rodzaj wózków widłowych. Podczas planowania i budowy nowej hali musi zawsze pamiętać, by podjęte decyzje były zgodne z BHP oraz Polskimi Normami.

Dodaj komentarz

Powrót na górę