kradziezBędąc producentem możemy spotkać się ze zdarzeniem w którym nasz wzór przemysłowy jest naruszany. Dosyć często dotyczy to osób wprowadzających nowy produkt na rynek, który pod względem parametrów i wyglądu jest podobny do już wcześniej zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym. Zazwyczaj producent dowiaduje się o naruszeniu wzoru z kancelarii prawniczej.

Jak można naruszyć wzór opatentowany?

W produkcji dochodzi do naruszenia wzoru zazwyczaj z powodu nieuwagi. Wielu producentów wprowadzających nowy produkt, często w jego wytworzeniu kieruje się parametrami podobnego produktu, który się sprzedaje na rynku. Nie jest też obce całkowite kopiowanie produktów konkurencji co zahacza o naruszany wzór przemysłowy. Uczciwi producenci spędzają dużo czasu na stworzenie unikalnego produktu przeznaczając na to duże pokłady finansowe. W przypadku plagiatora, kopiuje on oryginalny projekt produkując ten sam produkt po niższych kosztach, co przekłada się na poważne straty finansowe oryginalnego pomysłodawcy produktu. Producenci coraz częściej w walce z nieuczciwa konkurencją decyduje się, by swój wzór przemysłowy zarejestrować w Urzędzie Patentowym, co wiąże się z poniesieniem opłat, ale daje pełną ochronę przed producentami podrabianego produktu. Patent ochrania producenta przed korzystaniem przez osoby obce z:

– wprowadzaniem do obrotu

– eksportu i importu,

– wytwarzania kopii produktu oraz produktu podrabianego.

Wzór przemysłowy może być naruszony w chwili, gdy konkurencyjny produkt nie odróżnia się swymi cechami od produktu z zarejestrowanym wzorem.

Gdy wzór przemysłowy został naruszony możemy wystąpić do sądu o zakazanie używania go przez osobę naruszającą. Pierwszym krokiem jest złożenie pisemnego wezwania do zaniechania korzystania z patentowanego wzoru. Kolejnym krokiem, jeśli wezwany nie przejął się wezwaniem jest założenie sprawy w sądzie. Nie należy jednak za pierwszym razem składać roszczeń pieniężnych, ponieważ wiąże się to z wyższymi opłatami sądowymi. Gdy uda nam się wygrać sprawę w sądzie możemy założyć kolejną sprawę o roszczenia pieniężne za okres w którym wzór był wykorzystywany. W przypadku wygranej batalii sądowej w której określono, że wzór jest kradziony, możemy domagać się od pozwanego zapłaty sumy pieniężnej, którą według nas mogliśmy stracić wskutek nieuczciwego działania rynkowego. W tym przypadku musimy udowodnić przed sądem, z czego wyliczenia straty wynikają. Jeśli sędzia uzna, że kwota może być za wysoka, może ją obniżyć.

Naruszając wzór przemysłowy nie zawsze jesteśmy na spalonej pozycji. Czasami się, bowiem zdarza, że wezwanie do zaprzestania korzystania z wzoru może być działaniem nieuczciwej konkurencji mającej na celu wyeliminowanie oponenta z rynku. Gdy nie jesteśmy pewni co do uczciwości otrzymanego pisma możemy zgłosić się do rzecznika patentowego, który pozwoli nam wybrnąć z całej sytuacji.

Dodaj komentarz

Powrót na górę