Jaką wartość dla gospodarki ma przemysł i inne dziedziny

Jaką wartość dla gospodarki ma przemysł i inne dziedziny

industry-702561_1280Przemysł ma wielką wartość dla każdej gospodarki. Nie zaś usługi, które są tylko dodatkiem bo one przecież nic nie wytwarzają, korzystanie z dużej ilości usług jest tylko wyznacznikiem zamożności danego społeczeństwa. Dlatego, by to bogactwo społeczeństwa móc stworzyć, niezbędny jest w tym celu dobrze prosperujący przemysł. Na pewno nie jest łatwe uzyskanie takich efektów, jeśli rządy danego kraju nie zwracają na to uwagi i są za bardzo pod wpływem innych państw, zamożniejszych i mocniejszych, lepiej dbających o swoje interesy narodowe.

Tak więc naprawdę warto dobrze wybrać taką strategię działania, która dąży do wzmocnienia przemysłu krajowego, nawet kosztem przez jakiś czasu dużych nakładów. Przemysł zawsze może generować te dodatkowe środki, dobrze zarządzany będzie przynosić on korzyści, zyski, a nie straty. Dlatego trzeba wiedzieć o tym i pamiętać, jakie są te możliwości, jakie są faktycznie z tego korzyści.

Przemysł musi być więc tym motorem napędowym dla danej gospodarki. Musi mieć on wielkie znaczenie by udało się uzyskać takie wyniki, które się będą jak najlepiej w tym celu sprawdzać. Dlatego trzeba dobrze to rozegrać i wiedzieć, jak dążyć do tego, by uczynić z krajowego przemysłu taki samowystarczalny w dużym stopniu, dobra gospodarka, sprawnie działająca, musi się opierać tak naprawdę na takich filarach, jak przemysł, w tym przemysł ciężki oraz lekki oraz rolnictwo. Te dwie dziedziny gospodarki powinny być właściwe prawie że albo zupełnie samowystarczalne dla danego przemysłu. W Polsce obserwuje się zaś spadek znaczenia tych dziedzin, wystarczy porównać, jak w bogatych krajach inwestuje się w rolnictwo i jakie to przynosi realne zyski. Tymczasem w Polsce robi się wszystko, by co najmniej stało ono w miejscu, a jeśli się nawet rozwija, to w bardzo słabym stopniu, w związku z tym nie może dogonić innych bogatych krajów, gdyż jest stopowane, tak samo jest z przemysłem.

Tymczasem zamożność, powodzenie, rozwój tych gospodarek jest od tego przecież uzależniona., od tego zależy, jak się będą takie gospodarki rozwijały, dlatego takie istotne staje się dobre podchodzenie do tego i wybieranie takich możliwości, które mogłyby się przyczynić tutaj w dużej mierze do tego. By dana gospodarka mogła jako tako funkcjonować, by była ona dobrze ukierunkowana i miała dobre znaczenie dla rozwoju. Te czynniki mogą być wręcz kluczowe i może się w związku z tym okazać, że faktycznie od tego w dużej mierze zależy sam rozwój danego społeczeństwa, to, czy może być ono w ogóle samowystarczalne i czy d rade się tak z tym uporać, by mogło być ono dobrze ukierunkowane. Te ważne, istotne pod wieloma względami czynniki będą mieć więc tutaj jak najbardziej to znaczenie i będzie taka możliwość, by udało się uzyskiwać dobre efekty, czyi zarabiać na tym. Na każdej gospodarce to wywiera wpływ, jakie są to możliwości i jak można zadbać o to, by mogły być one spełnione i dopełnione. Na pewno więc przemysł jest tą dziedziną na której gospodarka stoi i się utrzymuje przez lata.

Dodaj komentarz

Powrót na górę