Gospodarka a pewność siebie

hands-1004129_1280Niby pieniądze szczęścia nie dają. Jednak jak pokazuje historia, siła gospodarcza przekłada się na poczucie własnej wartości. Widać to szczególnie na arenie globalnej, gdzie na przestrzeni kilku ostatnich dekad doszło do prawdziwego przewartościowania. Dobrym przykładem jest Azja i przyspieszenie gospodarcze, jakie rozpoczęło się tam mniej więcej w połowie zeszłego stulecia. Wcześniej na tym kontynencie widoczne były wpływy Zachodu. Silnego, zdeterminowanego w upowszechnianiu demokracji i zasad wolnego rynku. Obywatele wielu krajów azjatyckich podziwiali tę zachodnią potęgę. Można nawet powiedzieć, że mieli w stosunku do niej kompleks niższości. Jednak kolejne dekady drugiej połowy dwudziestego wieku przyniosły odwrócenie tego trendu. Azjaci natomiast wyzbyli się nie tylko problemów z poczuciem własnej wartości, ale zyskali naprawdę wysoką samoocenę. A wszystko to na przestrzeni zaledwie kilku dekad. Jak to możliwe? Podstaw zmiany nastawienia mieszkańców krajów azjatyckich do siebie, własnego państwa, a także swojej kultury należy szukać w sukcesie gospodarczym. W momencie kiedy zaczął on być widoczny, na kontynencie azjatyckim zrozumiano, że to nie zachodnia cywilizacja ma monopol na bycie potęgą. Azjaci dostrzegli, że to ich etos pracy, ich filozofia działania i życia doprowadziły do niesamowitego wzrostu gospodarczego. Zyskali również pewność, że nie tylko nie są gorsi, ale być może nawet znacznie lepsi i skuteczniejsi. Siła gospodarcza przekłada się zatem tak na zwiększony przypływ do budżetu państwa, jak również na liczne zmiany społeczne czy kulturowe. Odnosząc sukces ekonomiczny, państwo i jego obywatele zyskują pewność siebie, ale także energię do działania. Coraz odważniej domagają się również swoich praw i w mniejszym stopniu są skłonni ulegać wpływom czy też zachciankom dotychczasowego hegemona. Co więcej, dynamiczny wzrost gospodarczy sprawia, że nowe państwa zaczynają myśleć o umacnianiu swojego oddziaływania względem innych krajów, regionów czy narodów.
Opisane powyżej zmiany na kontynencie azjatyckim to jeden z najnowszych przykładów zmian cywilizacyjnych czy kulturowych, zachodzących w ścisłej zależności od gospodarki. Tak naprawdę jednak historia ludzkości pełna jest tego typu porównań. Od zarania dziejów silne gospodarki wpływały na słabsze ekonomicznie regiony. Czasami kultura, a wraz z nią między innymi język, religia, system wartości, była narzucana. Często jednak odmienne wpływy mieszały się w sposób bardziej naturalny. Tak jest również obecnie. Państwa Azjatyckie w różnym stopniu przyjęły wartości postulowane przez Zachód, kiedy ten był jeszcze potęgą gospodarczą. Wraz ze zmianą gospodarczą, na tym polu zaszły zmiany. Azjaci odważyli się natomiast na ponowne przedefiniowanie swoich wartości. Dysponując większym kapitałem ekonomicznym i silniejszą gospodarką, zyskali odwagę by odrzucić wartości, które im nie pasowały. Następnie wrócili do swoich cywilizacyjnych podstaw, wynikających ze specyfiki własnej tożsamości kulturowej.

Dodaj komentarz

Powrót na górę