Kwalifikacje siły roboczej jako podstawa rozwoju gospodarczego

Kwalifikacje siły roboczej jako podstawa rozwoju gospodarczego

3320f19a-2388-4d44-b763-b935e7296017Nic nie trwa wiecznie. Wszystko też płynie. Dotyczy to nie tylko życia jednostek czy społeczeństw, ale także ekonomii. Zmienia się międzynarodowy układ sił, ponieważ gospodarki poszczególnych krajów nie trwają w punkcie stałym. Jedne zyskują siłę, inne słabną. Proces wzrostu gospodarczego należy do tematów poruszanych obecnie na całym świecie bardzo często. Już nie tylko rządzący przyglądają się trendom czy zmianom gospodarczym. Także zwykli obywatele rozumieją, jak ważna jest silna gospodarka.
Rozwój gospodarczy trwa i polega na pokonywaniu kolejnych etapów. Kraje można wyróżnić i przypisać do konkretnych grup na podstawie kilku głównych cech, charakterystycznych dla stopnia rozwoju gospodarczego. Jednym z nich jest specyfika siły roboczej, a konkretniej jej kwalifikacje. Im wyższy poziom rozwoju państwa, tym pracownicy posiadają bardziej specjalistyczne umiejętności. Dzięki temu pracują efektywniej, wpisując się nie tylko w osobisty rozwój czy własny sukces zawodowy, ale także w budowanie silnej gospodarki swojego regionu czy kraju. Co więcej, siła robocza coraz częściej określana jest w kategoriach kapitału ludzkiego. Rządzący zdają sobie sprawę, że warto w niego inwestować, ponieważ słabo wykwalifikowana siła robocza to najczęściej jeden z głównych hamulców na drodze rozwoju.
Rolnictwo, przemysł oraz usługi, wszystkie te gałęzie gospodarki korzystają na kwalifikacjach pracowników. Ci ostatni są traktowani jako kapitał, bez względu na to, w jakiej branży pracują. A przynajmniej tak powinno być. Zmiana podejścia do siły roboczej to podstawa, bez której trudno wyobrazić sobie zbudowanie silnej, konkurencyjnej gospodarki. W Polsce stosunek do ogólnie rozumianej kadry pracowniczej nadal pozostawia sporo do życzenia. Niemniej jednak wiele się na przestrzeni ostatnich kilku, może kilkunastu lat zmieniło. Obywatele sami widzą konieczność inwestowania w swoje kwalifikacje, a państwo stara się zapewnić im jak najlepsze warunki do tak rozumianego rozwoju. Przykład największych oraz najsilniejszych gospodarek na świecie pokazuje, że sukces to przede wszystkim ludzie. Owszem, surowce oraz obecny stan gospodarczy mają znaczenie. Jednak bez kapitału ludzkiego, głównie posiadanych przez pracowników wiedzy oraz zdolności, jakikolwiek widoczny rozwój nie będzie możliwy. Współczesny świat to miejsce nastawione na postęp poprzez innowacje. One natomiast nie są możliwe, jeżeli nie wspiera się edukacji poszczególnych pracowników i nie stwarza im warunków do poszerzania oraz uzupełniania już posiadanych kompetencji. Silna gospodarka, ale także silny przemysł, rolnictwo oraz usługi, to inwestowanie w kapitał ludzki jak największej ilości środków. Tylko pozornie są to pieniądze skierowane wyłącznie dla dobra jednostki. Każdy rzetelny, kompetentny i samodzielnie myślący pracownik wpisuje się w umacnianie pozycji rynkowej firmy, dla której pracuje, a przez to także wspiera rozwój swojego regiony oraz kraju. Pomijając kapitał ludzki w planowanych inwestycjach, szkodzi się zatem całej gospodarce.

Dodaj komentarz

Powrót na górę