Żwirownia dostarcza piasku i żwiru

Żwirownia dostarcza piasku i żwiru

7205025_origŻwir jest bardzo cennym kruszcem. Oczywiście jego wartość sama w sobie nie jest wysoka, ale jego wydobycie jest niezbędne, szczególnie dla budownictwa. Nikt nie wyobraża sobie chyba innego materiału, który tak dobrze sprawdzałby się jako podbudowa drogi. Żwir jest również składnikiem betonu towarowego. Stosuje się go także jako wsad do mas bitumicznych. Jeśli chodzi o sam skład żwiru to jest to po prostu okruchowa skała osadowa. Ma ona naprawdę różną wielkość. Czasami średnica żwiru ma kilka milimetrów, a czasami kilka centymetrów. To nic innego jak części skał, które oddzieliły się od innych skał, jednak są okrągłe, gdyż zostały wyrzeźbione przez wodę. Najczęściej żwir pozyskiwany jest bowiem po prostu z rzek, jezior czy też z morza. Pokłady żwiru znajdują się praktycznie na terenie całego kraju. Ze względu na obecność morza, największa jego ilość znajduje się jednak na północy Polski. Jeśli chodzi o jego samo wydobycie to żwir pozyskuje się podczas procesów pogłębiania rzek. Jednak najczęściej żwir pozyskiwany jest po prostu ze żwirowni. Ze żwirowni kruszec pozyskiwany jest metodą odkrywkową. Oczywiście w różnych żwirowniach żwir wydobywany będzie w zupełnie inny sposób. Żwir może być wydobywany na sucho oraz także na mokro. W pierwszym przypadku używa się powszechnych maszyn i urządzeń, takich jak koparki czy ładowarki. W żwirowni, w której znajduje się woda, sytuacja nieco się komplikuje. Wówczas potrzebne będą koparki liniowe oraz refulery. Jeśli złoża żwiru się wyczerpują to wówczas teren ten jest zalewany. W ten sposób powstają zbiorniki, które nazywane są bagrami. Czasami zdarza się również, że takie miejsca przechodzą rekultywację. Ostatnio dość powszechne stało się wykorzystywanie terenów po żwirowniach jako wysypiska śmieci czy też budowa w takich miejscach instalacji przetwarzania odpadów. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ze względu na to, że wydobywanie żwiru odbywa się metodą odkrywkową to działalność tego typu podlega prawu geologicznemu i górniczemu. Przedsiębiorca, który chce się pałać taką działalnością musi najpierw postarać się o uzyskanie koncesji. Wydobycie żwiru bez uzyskania koncesji jest możliwe tylko wtedy kiedy dotyczy to wydobycia żwiru na własny użytek. Co kryje się pod sformułowaniem „na własny użytek”? Przede wszystkim to, że żwir wydobywany jest przez osobę fizyczną. Do wydobywania nie można jednak używać środków strzałowych. Wydobycie kruszywa nie może również w żaden sposób naruszać przeznaczenia nieruchomości gruntowej. Istnieje także limit. Osoba fizyczna, która chce wydobywać żwir na własny użytek, nie może wydobyć go więcej niż 10 metrów sześciennych w ciągu roku. Warto wspomnieć o tym, że mimo tego, że wydobycie żwiru na własny użytek nie wymaga koncesji to musimy zgłosić chęć przystąpienia do takich prac w miejscowym Starostwie Powiatowym. Zgłoszenia należy dokonać na siedem dni przed rozpoczęciem pracy. Nie zostanie wydana w tej sprawie żadna decyzja. Jednak organ ten musi zostać poinformowany o naszych zamiarach.

Dodaj komentarz

Powrót na górę