Ochrona wzorów przemysłowych

patpol-slider-21Wzory przemysłowe są chronione przez prawo własności intelektualnej. Wzór przemysłowy jest bowiem niczym innym jak twórczą działalnością, a taka działalność chroniona jest przez prawo autorskie. Wzór przemysłowy to z góry określona struktura oraz funkcjonalność danej rzeczy. Wzór powinien być przejrzysty zarówno dla producenta jak i dla późniejszego użytkownika. Oczywiście to bardzo uproszczona definicja wzoru przemysłowego. Definicja prawna jest znacznie bardziej skomplikowana. Zgodnie z prawem wzorem przemysłowym nazywa się nową postać wytworu, która ma indywidualny charakter. Indywidualność określana jest na podstawie cech charakterystycznych, takich jak kształt, kolorystyka, cechy konturów, strukturę, ornamentację czy też nawet materiał, z którego wytwór został wykonany. Trzeba wiedzieć, że słowem „wytwór” można określić prawie wszystko. Nazwany nim może zostać zarówno symbol graficzny jak i opakowanie czy też kształt naczynia. Prawo przewiduje jednak pewne wyłączenia. Niektóre cechy danego wytworu nie będą chronione przepisami prawa. Wyłączeniom tym podlegają wytwory, które muszą wyglądać właśnie w taki sposób, gdyż jest to niezbędne do mechanicznego połączenia go z jakimś innym wytworem. Wówczas nie ma mowy o wzorze przemysłowym. W każdym innym przypadku można mówić o wzorze. Jednak trzeba pamiętać o tym, że tylko wzory przemysłowe zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej będą chronione prawem. W innym przypadku twórca takiego wzoru nie może liczyć na wyłączność. Ochrona takiego wzoru przemysłowe trwa do 25 lat. Po rejestracji wzoru przemysłowego otrzymuje się świadectwo rejestracji. Ochrona ta oczywiście dotyczy tylko i wyłącznie na terenie naszego kraju. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby ochronę wzoru przemysłowego rozszerzyć. Można bowiem skorzystać z ochrony wspólnotowej, która będzie obowiązywała na terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wielu przedsiębiorców popełnia ogromny błąd i nie rejestruje wzorów. Jednak warto o to zadbać. Jeśli tego nie zrobimy to nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasz pomysł był podrabiany przez konkurencję. Może okazać się, że nie będziemy mogli zrobić niczego w momencie kiedy ktoś zacznie podrabiać nasz wzór i będzie czerpał z tego tytułu korzyści majątkowe. Jasnym jest, że brak rejestracji może doprowadzić także do strat w naszym przedsiębiorstwie. Jeśli natomiast zarejestrujemy wzór to wówczas zyskujemy jeszcze jedno – wzór przemysłowy zarejestrowany wliczany jest do aktywów przedsiębiorstwa. Co to oznacza? Wartość naszego przedsiębiorstwa wzrasta. Oczywiście wzory te są również wyceniane. Jeśli przedsiębiorca będzie tego chciał to może odsprzedać licencję na wykorzystanie wzoru. Nic nie stoi na przeszkodzie. Warto wspomnieć także o jednej sprawie. Rejestracja wzoru przemysłowego oraz posiadanie świadectw licencyjnych znacznie podniesie wiarygodność naszego przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócą na to nasi konkurenci, ale konsumenci również biorą to pod uwagę. Jest to świadectwo autentyczności oraz innowacyjności.

Dodaj komentarz

Powrót na górę