Szkolenia w zakładzie pracy

szkoleniaW każdym zakładzie pracy powinny być przeprowadzane co jakiś czas szkolenia oraz każdy nowy pracownik powinien przejść odpowiednie szkolenie na stanowisku wykonywanej pracy. Najczęściej szkolenia przeprowadza się w celu zwiększenia wydajności przez stosowanie nowych metod pracy lub w chwili pojawienia się w pracy nowych maszyn, na które muszą być przeprowadzone nowe szkolenia.

Czym jest szkolenie?

Szkolenie jest niczym innym jak przekazywaniem wiedzy na temat z, nim związany. Podczas szkolenia uzyskuje się niezbędną wiedzę oraz podnosi się kwalifikacje zawodowe. W przypadku szkolenia, bierze w, nim udział mniej osób, niż ma się to w przypadku konferencji. Szkolenia przeprowadza się zazwyczaj w małych grupach, na których przekazywana jest wiedza w postaci wykładów, a czasami zdarza się, że również w formie praktycznej.

Podział szkoleń

Szkolenia dzielą się ze względu na dostępności. W przypadku, gdy jest to szkolenie otwarte, dostęp do niego mają wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do danego organu organizujących szkolenia. Często zdarza się, żę pracodawcy sami wysyłają na szkolenia chcąc podnieść kwalifikacje swego personelu. W przypadku szkoleń zamkniętych, dostęp do nich ma ograniczona grupa odbiorców. Takie szkolenia zazwyczaj przeprowadza się na wniosek konkretnego pracodawcy i dotyczą jednego przedsiębiorstwa. Szkolenie wewnętrzne jest najlepszą formą szkolenia dla pracodawcy, ponieważ pracowników szkoli kadra zakładowa, co obniża koszty szkoleniowe. Gdy mamy do czynienia ze szkoleniem zewnętrznym, wtedy kadra szkoląca zostaje wynajęta przez pracodawcę z zewnątrz.

Fundusz szkoleniowy

Wiele firm zakłada w swoich zakładach fundusze szkoleniowe, które pozwalają szkolić personel pracowniczy,dzięki czemu zaoszczędzone zostają pieniądze i czas na szkolenie nowych pracowników. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej oraz Funduszu Pracy przedsiębiorca może starać się o przyznanie środków na szkolenia pracowników.

Kadra, a szkolenia

W każdym szkoleniu bierze udział wykwalifikowany trener, który jest odpowiedzialny za przeprowadzanie wszystkich ćwiczeń i przekazanie wiedzy nowym pracownikom. Trener zazwyczaj specjalizuje się w jednej dziedzinie, dlatego często zdarza się, że firma posiada więcej niż jednego trenera. Wiele osób błędnie uważa, że trener i coach jest tym samym. Coach odpowiada za odkrycie potencjału w pracowniku, zaś trener odpowiada za trening cech już posiadanych. Trener odpowiada, więc głównie za motywowanie i wyszkolenie pracowników w miejscu pracy zwiększając ich efektywność. Często zdarza się, że trener oprócz prowadzenia szkoleń w firmie może być również jej pracownikiem zajmującym się, na co dzień inna pracą.

Dodaj komentarz

Powrót na górę