Beton

betonKażdy z nas, na co dzień spotyka się z betonem, chociaż może o tym nie wiedzieć. Beton stosowany jest wszędzie, zaczynając od wybudowanych domów, aż po figurki ogrodowe. Jest to jedna z najbardziej popularnych substancji wykorzystywanych przez człowieka. Beton jest produktem powstającym w skutek połączenia się cementu wraz z wypełniaczem stanowiącym kruszywo oraz wszelkich domieszek dodających betonowi nowych właściwości. Beton jest też głównym materiałem, który jest niezbędny w budownictwie.

Jak powstaje beton?

Beton tradycyjny powstaje wskutek połączenia oraz zastygania mieszanki betonowej. Na skład mieszanki betonu składa się cement, kruszywo, woda i dodatków nie przekraczających 20 % masy oraz domieszek. Jako kruszywo do produkcji betonu używa się zazwyczaj żwir lub piasek. Czasami zdarza się, że jako kruszywo stosuje się również i inne surowce jak np. keramzyt. W przypadku wody, nie wolno wykorzystywać innej niż woda wodociągowa, ponieważ pozostałe mogłyby zaszkodzić jakości betonu. Beton wzbogacony o różne dodatki i domieszki charakteryzuje się wieloma nowymi właściwościami jak np. szybsze wiązanie, zwiększoną urabialność lub mrozoodporność. Odpowiednią mieszankę betonu stosuje się w zależności od przeznaczenia np. beton na posadzki w fabryce powinien charakteryzować się większą wytrzymałością na obciążenia.

Podział betonu

Beton możemy podzielić na wiele rodzajów. Głównie dzieli się go jednak na trzy zasadnicze grupy: z uwagi na ciężar objętościowy, sposób zagęszczenia oraz na właściwości.

a) Z uwagi na ciężar objętościowy beton możemy podzielić na:

beton ciężki, w, którego składzie znajdują się specjalne kruszywa zapewniające osłonę biologiczną przeznaczoną do osłabienia promieniowania,

beton zwykły, czyli standardowy beton budowniczy,

beton lekki, wykorzystywany do wytwarzania pustaków na elementy ścienne oraz na stropy.

b) Z uwagi na sposób zagęszczenia możemy wyróżnić:

beton natryskowy

beton próżniowy

beton wałowy

– beton wirowany

c) ze względu na właściwości możemy dokonać podziału na:

beton polimerowy

beton komórkowy

beton zbrojony

beton jastrychowy

– asfaltobeton

– żużlobeton

Beton i zastosowanie w przemyśle

Beton dzięki swym właściwościom jest jednym z najlepszych surowców przeznaczonych do przemysłu. Stosuje się go w budowie ścian hal oraz w sufitach i podłogach. Beton jest również głównym surowcem w produkcji pomników, figurek betonowych, studzienek kanalizacyjnych i pierścieni studziennych. Beton ze względu na swoje bogate przeznaczenie jest produktem, który nie zostanie prędko zastąpionym przez coś nowego.

Dodaj komentarz

Powrót na górę