Przemysł wczoraj i dziś – zmiany

Przemysł to podstawa funkcjonowania wielu gospodarek. To produkcja, która opiera się na masowym wykorzystywaniu dostępnych zasobów przyrody. Ma to wielkie znaczenie w aspekcie gospodarczym, ale też np. demograficznym, społecznym, urbanistycznym. Rozwój miast, rozwój gospodarek – w dużej mierze opierał się właśnie na przemyśle. Wielkie miasta i duże skupiska ludzi na terenie Europy i nie tylko, były związane właśnie z rozwijaniem się przemysłu. Obecnie ma on oczywiście mniejsze znaczenie, bo jest więcej i bardziej zróżnicowanych branż. Ale jednak nadal praca w przemyśle to potężny sektor gospodarki, napędzający jej rozwój. Jeśli chodzi o przemysł nowoczesny i przemysł przyszłości – będzie on w coraz większej mierze związany z rozwojem nowych technologii, maszyn i urządzeń. Do tej pory czynnik ludzki był najważniejszy, w masowym znaczeniu. Fabryki potrzebowały po prostu rąk do pracy. Obecnie jest już tak, że potrzeba coraz mniej pracowników, za to coraz lepiej wykwalifikowanych. Muszą być to osoby, które potrafią obsługiwać maszyny. Jednak wiele nadal jest działów, w których praca człowieka jest niezbędna i pełni kluczową role. Tak jednak nie będzie w przyszłości, gdyż rola czynnika ludzkiego w masowej produkcji na pewno będzie ograniczona. Tak więc praca będzie tutaj na pewno mieć mniejsze znaczenie. Już teraz tak jest, że fabryki nie potrzebują tylu osób do pracy, jak w czasach, gdy one powstawały. Wtedy praca fabryk była w dużej mierze uzależniona właśnie od czynnika ludzkiego. Dawniej taka praca oczywiście była bardziej wyczerpująca, wręcz nawet mordercza. Wiele osób wtedy uciekło z prowincji, do pracy w fabrykach. Tak się rozwijał przemysł, zarówno ciężki, jak i lekki, tak się rozwijały miasta. Obecnie inne działy gospodarki zaczynają mieć coraz większe znaczenie, jak choćby usługi. To one stają się miejscem pracy dla coraz większej ilości osób. Z kolei fabryki potrzebują mniej osób do pracy, zmienia się więc struktura zatrudnienia. Nie oznacza to, że przemysł ma mniejsze znacznie. Wciąż jest bardzo ważny. To wiele działów, wiele branż. Tutaj mamy do czynienia raczej ze socjalizowaniem się przemysłu, z dodatkowymi aspektami, które z niego wynikają. Już człowiek nie jest potrzebny dla tych najcięższych prac. Wiele prac zostało po prostu zautomatyzowanych. Tak działa obecnie przemysł. A ma on wielkie znaczenie nadal, ale już nie takie jak kiedyś. Fabryki produkujące różne rzeczy, mają mniejsze znaczenie jako pracodawcy. Niestety praca w fabryce, na tych najniższych stanowiskach, ma wiele wad. Jest to praca na ogół słabo płatna, w jednej pozycji, więc niewygodna i mecząca, ponadto bardzo monotonna. Wiele osób traktuje więc pracę w fabryce jako pracę dodatkową. Tutaj więc też wiele osób rezygnuje zupełnie z pracy tego typu, traktujący to tylko jako etap przejściowy. Fabryki w wielu rejonach nadal są jednak bardzo ważnymi, niekiedy jedynymi pracodawcami. Tak więc ich upadek czy zawieszenie działalności mogłyby spowodować potężne problemy. Na pewno więc zmienia się struktura zatrudnienia, zmieniają się warunki pracy. Jednak nadal mimo wszystko praca w fabryce, bez perspektyw rozwoju i awansowania na wyższe stanowiska, nie jest faktycznie pracą marzeń i niestety często się okazuje, że bardzo trudno jest tam wytrzymać, ze względu na monotonie pracy, ze względu na kłopoty i brak możliwości zmiany. Jednak mimo wszystko fabryki nadal są wielkimi pracodawcami. Niestety upadek fabryki w danym rejonie może powodować poważne problemy społeczne. Było kilka takich spektakularnych upadków w ostatnich czasach, co spowodowało w danych miejscowościach poważne problemy z bezrobociem, a co za tym idzie, dalsze problemy społeczne. Dlatego praca w fabrykach dla wielu osób jest faktycznie jedyną, najważniejszą możliwością i może się okazać, że faktycznie nie za bardzo będzie możliwość to zmienić. Różne są przyczyny podejmowania takiej pracy, jednak główną dla wielu osób jest po prosu brak perspektyw co do zmiany. Dlatego tutaj rodzić się mogą poważne problemy, które pokazują, iż faktycznie taka praca jest jedyną możliwością i jedyną alternatywą. Może się nawet okazać, że niestety nie da się jej tak łatwo zmienić. Na takich stanowiskach przez wiele lat pracują przeważnie tylko osoby z najniższymi kwalifikacjami. Zaś osoby, które chcą się dalej rozwijać, muszą szukać jakieś nowej pracy, nowych możliwości zatrudnienia, gdyż taka praca faktycznie po jakimś czasie staje się bardzo nudna i monotonna. Może się okazać, że faktycznie nie będzie to praca marzeń, na wiele lat. Tym bardziej, że obecnie w wielu fabrykach, praca na tych najniższych stanowiskach to wyłącznie praca tymczasowa, na bardzo złych warunkach, na umowach śmieciowych. Tak więc osoby, które szukają faktycznie jakichś możliwości rozwoju, jakichś lepszych rozwiązań, muszą szukać tej pracy gdzie indziej i może się okazać, że tak praca nie będzie dla nich dobrym i rozsądnym rozwiązaniem.

Dodaj komentarz

Powrót na górę