Technika spawania

spawanieZaczynając przygodę ze spawaniem powinniśmy uprzednio zaopatrzyć się w różny rodzaj metalowych elementów w celu ćwiczeń. Zaczynając spawanie musimy uprzednio przygotować materiał, na którym będziemy działać. Ważne, by materiał był pozbawiony całkowicie rdzy oraz oczyszczony z farby, które przeszkadzały, by w zrobieniu dobrej jakości spawu. Z uwagi na występujące zabrudzenia mogą powodować zmiany kierunkowe spawania oraz zmniejszają wytrzymałość. W czyszczeniu najczęściej wykorzystuje się szlifierkę kątową wyposażoną w stalową szczotkę lub tarczę ścierną. W przypadku,gdy nie posiadamy szlifierki, możemy użyć szczotkę ręczną. Podczas gdy wykonujemy spawanie, powinniśmy pamiętać o prawidłowym ułożeniu palnika. Najlepszą możliwością jest trzymanie palnika oburącz, co zapewni nam stabilizację i łatwiejsze sterowanie palnikiem. W momencie, gdy korzystamy z tego rozwiązania powinniśmy zaopatrzyć się w przyłbicę mocowaną na głowie. Podczas spawania powinniśmy zachować stabilną pozycję oraz unikać wdychania szkodliwych gazów, podczas , gdy spawanie jest wykonywane w dalszym ciągu. Wykonując spaw powinniśmy zadbać o prawidłowe ułożenie końcówki palnika. W przypadku, gdy odchylimy końcówkę zyskamy lepszy widok na spawanie, co pozwoli wykonać lepszy gatunkowo spaw. Spawając elementy powinniśmy pamiętać o wykonywaniu odpowiednich ruchów. W przypadku, gdy spawanie wykonywane jest techniką MIG/MAG powinniśmy stosować ruchy zygzakowate, dzięki, którym spoina zespoi nam dokładnie oba elementy. Należy pamiętać wykonując spawanie o odpowiedniej prędkości. Zbyt wolne spawanie może prowadzić do przepalenia materiału, zaś w przypadku zbyt szybkiego spoina nie przetapia się przez materiał tworząc nietrwały spaw. Ważne jest, by spawając zachować odpowiednią kierunkowość. Spawanie do przodu jest najlepszą metodą z uwagi na zwiększony zasięg działania gazu osłonowego. Wybierając metodę do tyłu możemy stosować w przypadkach dobrej widoczności, ponieważ w przypadku ograniczenia jej, nasze spawy mogą być niedokładne oraz o niskiej wartości estetycznej. Podczas gdy wykonujemy spawanie możemy uświadczyć wielu błędów. Jednym z nich jest prowadzenie palnika w zbyt dużej odległości od spawanego materiału o czym może świadczyć odgłos strzelającego łuku. By ustrzec się tego błędu najlepszym rozwiązaniem jest oparcie dyszy prądowej o materiał, na którym wykonywane jest spawanie. Drugim najczęstszym błędem popełnianym przez początkujących jest zbyt szybkie przesunięcia palnika, co powoduje powstawanie wąskich i nietrwałych spoin, które nie będą wstanie zapewnić odpowiedniej jakości połączenia elementów. By ustrzec się przed tym błędem najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie spoin szerszych, które powinny zapewnić odpowiednią jakość i trwałe łączenia. Dosyć częstym błędem spawaczy jest częste przepalanie otworów. W tym celu wystarczy zmniejszyć siłę natężenia prądu oraz korekcja prędkości drutu.

Dodaj komentarz

Powrót na górę