pobrany plik (1)Paliwo kopalne to substancja łatwopalna, wydobywana z ziemi. Paliwa kopalne to jedne z najważniejszych (jeśli nie najważniejsze) surowców na świecie. Zależy od nich praktycznie cała światowa ekonomia. Dzieje się tak dlatego, że nie każdy kraj ma dostęp do paliw kopalnych, a każdy ich potrzebuje. Samochody jeżdżą przecież na benzynę, z niej oraz innych pochodnych ropy naftowej czerpie korzyści niemal cały przemysł. Nie można wyobrazić sobie zimy w mieście bez ogrzewania gazem czy olejem. Państwa, które natura obdarzyła złożami ropy, są najbogatszymi i najpotężniejszymi na świecie.

Jak powstała ropa naftowa, nie jest do końca wiadomo. Co jest pewne, to to, że wytworzyła się wiele milionów lat temu i musiały istnieć do tego bardzo specyficzne warunki pod ziemią, takie jak temperatura, ciśnienie itp. Ropa to mieszanina rożnych węglowodorów. Jest koloru ciemnobrunatnego i ma charakterystyczny, ostry zapach. Występuje w niewielu miejscach na Ziemi, jej złoża rzadko też są szczególnie duże. Ropa naftowa jest przetwarzana w rafineriach – tam poddaje się ją procesom, które umożliwiają rozdzielenie jej na części składowe. Dzięki tym procesom powstaje między innymi benzyna, parafina, oleje czy asfalt. Jak widać, świat byłby zupełnie bezbronny wobec nagłego braku tego surowca – zbyt wiele od niego zależy.

Najwięcej ropy jest w Rosji, USA i niektórych krajach arabskich – one też są najbogatszymi państwami świata. Eksploatacja złóż nie wszędzie się opłaca – nawet w Polsce jest trochę ropy, ale i tak taniej jest zaopatrywać się w Rosji. Jednak, jako że tego paliwa jest coraz mniej, za jakiś czas zapewne zostaną poruszone nawet najmniejsze rezerwy, ponieważ cena surowca pójdzie znacząco w górę. Jednostką, w jakiej mierzy się sprzedawaną ropę, jest baryłka – to około 160 litrów. Codziennie wydobywa się statystycznie 100 milionów baryłek – to jeszcze bardzo dużo, jednak prognozy są nieubłagane – wkrótce zacznie brakować ropy. Wiele osób zastanawia się, co wtedy. Być może pałeczkę przejmie gaz ziemny.

Gaz ziemny to również paliwo kopalne, które, podobnie jak ropa, potrzebowało specyficznych warunków, by powstać. Nie jest tak drogi jak ona, ale pokrywa zapotrzebowanie na energię cieplną w bardzo wielu krajach i, co jeszcze ważniejsze – jest bardziej rozpowszechniony. Wiele państw jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby własnymi złożami gazu. Inną jego zaletą jest fakt, że jego spalanie emituje dużo mniej dwutlenku węgla niż spalanie ropy czy węgla. Nie każdy wie, że gaz ziemny wcale nie pachnie tak jak to, co płynie przez sieć gazociągową do naszych domów. Metan, z którego w przeważającej części składa się gaz ziemny, jest bezwonny, ale bardzo niebezpieczny jeśli niekontrolowanie się ulatnia (zatrucia, eksplozje). Dlatego dodaje się do niego substancje, nadające specyficzny zapach, jaki znamy z codziennej rzeczywistości. Bardzo ostatnio modnym tematem jest gaz łupkowy. Wydobywa się go ze skał. Proces wydaje się skomplikowany, ale gdyby udało się go stosować na większą skalę, wydobycie tego gazu przyniosłoby olbrzymie korzyści, jak na przykład uniezależnienie się Polski od dostaw gazu z Rosji.

Dodaj komentarz

Powrót na górę