Normy i wymagania dotyczące oświetlenia drogowego

Bezpieczeństwo na drogach publicznych wymaga odpowiedniego oświetlenia. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że projekt musi być zgodny z prawem, które określa rodzaj oświetlenia dróg pod kątem wielu aspektów. Jak powinny być montowane światła uliczne?

Spora część obecnie spotykanego w Polsce oświetlenia dróg powstała w latach 60. i 70. Co prawda, wiele ulic przeszło modernizacje (głównie w latach 90.), ale od tamtego czasu minęło około 30 lat, więc jak łatwo się domyślić, są to rozwiązania nieaktualne. Głównym problemem są koszty eksploatacji takiego oświetlenia. Współczesna modernizacja bowiem pozwala na zaoszczędzenie około 50% energii w porównaniu ze starymi lampami. Nie można także zapominać o wpływie na środowisko, czy też samej estetyce świateł ulicznych. Ważnym aspektem jest również barwowa temperatura lamp, która wpływa na zmęczenie wzroku, co jest szczególnie istotne podczas długich tras samochodem.

Oświetlenie uliczne – normy

Prawo dokładnie określa wytyczne dotyczące lamp montowanych na drogach. Oświetlenie uliczne przepisy warunkują pod kątem wielu czynników, takich jak dopuszczalna prędkość poruszania się, charakter danej drogi i wiele innych. Do 2005 roku zagadnienia dotyczące oświetlenia warunkowała polska norma, jednak później w naszym kraju zaczęły obowiązywać wyznaczniki europejskie. Tak więc wyróżnić można cztery aktualne normy:

  • PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Wybór klas oświetlenia
  • PN-EN 13201-2:2007 Wymagania oświetleniowe
  • PN-EN 13201-3:2007 Obliczenia parametrów oświetleniowych
  • PN-EN 13201-4:2007 Metody pomiarów parametrów oświetlenia

Pierwsza norma określa klasy oświetlenia. Druga z kolei posiada informacje fonometryczne uwzględniając potrzeby użytkowników drogi. Trzecia norma natomiast daje metody obliczeniowe. Czwarta dotyczy warunków, w jakich ma się wykonywać pomiary, a także określa zalecenia odnośnie sprzętów pomiarowych, które mają być gwarantem rzetelności.

Ważne czynniki podczas wyboru oświetlenia do dróg, po których poruszają się samochody, to poziom luminacji, równomierność luminacji, ograniczenie olśnienia i prowadzenie wzrokowe. Wybór klasy świateł ulicznych zależy przede wszystkim od dopuszczalnych prędkości na drodze, głównych użytkowników, dopuszczalnych użytkowników oraz wykluczonych użytkowników. Z tego powodu inaczej będzie wyglądał projekt oświetlenia drogi wiejskiej, a inaczej autostrady. Tutaj jednak bierze udział wiele czynników, między innymi intensywność ruchu, a także geometria drogi. Ważne są także typy połączenia dróg, odległość między skrzyżowaniami, występowanie strefy konfliktowej.

Jeżeli posiada się dokładnie określoną klasę oświetlenia, to w drugiej normie można znaleźć wartości parametrów, jakie muszą spełniać projektowane lampy, pod względem luminacji. Nierzadko projektant posiłkuje się oprogramowaniem komputerowym, które pozwala lepiej zaplanować oświetlenie. Nie jest to nadal proste, jednak takie ułatwienie znacznie przyspiesza konieczne czynności. Projektant musi określić sposoby rozmieszczenia lamp na ulicy, wybrać typ oraz moc opraw oświetleniowych, a także współczynnik zapasu i rodzaje konserwacji. Uwzględnia też wysunięcie lamp w nawiązaniu do krawężnika, wysokość zawieszenia lamp i kąt ich pochylenia.

Jak widać, nie jest to prosta sprawa. Oświetlenie drogowe pod kątem projektu wymaga sporej wiedzy, a także precyzji ze strony projektanta, dlatego nieraz samodzielne próby wyznaczenia oświetlenia są nieskuteczne. Jeżeli potrzebujesz zlecić wykonanie oświetlenia dróg, to koniecznie skorzystaj z usług profesjonalistów.

Warto wziąć pod uwagę firmę Lena Lighting, która posiada ogromne doświadczenie i dysponuje nowoczesnymi i energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi. Ich realizacje można znaleźć między innymi na terenie gminy Środa Wielkopolska, Warszawy i wielu innych miast w Polsce. Co więcej, marka wykonała także oświetlenie w dzielnicy Al Mateena w Dubaju!

Dodaj komentarz

Powrót na górę