Produkcja grafenu

Grafen z uwagi na swoje właściwości i możliwość zastosowania stanie się w niedalekiej przyszłości bardzo ważnym elementem. Stale prowadzone badania i ich efekty są źródłem ...

Szkolenia w zakładzie pracy

W każdym zakładzie pracy powinny być przeprowadzane co jakiś czas szkolenia oraz każdy nowy pracownik powinien przejść odpowiednie szkolenie na stanowisku wykonywanej pracy. ...