Najciekawsze Surowce Nowości

  • Beton

    Każdy z nas, na co dzień spotyka się z betonem, chociaż może o tym nie wiedzieć. Beton stosowany ...

Najnowsze Surowce Nowości

Przemysł drzewny i gospodarka leśna

Przemysł drzewny to element gospodarki leśnej. W Polsce jest to gałąź gospodarki narodowej. Zajmuje się utrzymaniem drzewostanu w ten sposób, by jednocześnie przynosił on dochody, ...

Granit

Granit jest skałą głębinową, która składa się głównie z kwarcu, skaleni oraz biotytu. Z tego względu ma on właściwości, przez które jest pożądany w przemyśle. Dodatkowo ...

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny, obok między innymi węgla kamiennego, ropy i gazu, należy do paliw kopalnych. Z tego też powodu zaklasyfikowany jest jako nieodnawialne źródło energii. Z powodu ...

Reaktywacja i rewitalizacja upadłych terenów poprzemysłowych

Tereny poprzemysłowe w wielu miejscowościach w Polsce wymierają swoją śmiercią naturalną, o ile w tym przypadku można tak mówić. Wiele gałęzi przemysłu nie wytrzymuje nowoczesnych ...

Jaką wartość dla gospodarki ma przemysł i inne dziedziny

Przemysł ma wielką wartość dla każdej gospodarki. Nie zaś usługi, które są tylko dodatkiem bo one przecież nic nie wytwarzają, korzystanie z dużej ilości usług jest tylko ...

Przemysł ciężki – czy jest w odwrocie

Przemysł ciężki jest uznawany za bardzo nieekologiczny. Na wielka skalę niestety faktycznie można uznać, że zanieczyszcza on środowisko. Z drugiej jednak strony, od paru lat ...