Najnowsze Prawo przemyslowe Nowości

Kradzież wzoru przemysłowego

Będąc producentem możemy spotkać się ze zdarzeniem w którym nasz wzór przemysłowy jest naruszany. Dosyć często dotyczy to osób wprowadzających nowy produkt na rynek, który ...

Szkolenia w zakładzie pracy

W każdym zakładzie pracy powinny być przeprowadzane co jakiś czas szkolenia oraz każdy nowy pracownik powinien przejść odpowiednie szkolenie na stanowisku wykonywanej pracy. ...

Pozwolenie na eksploatacje

Zanim przystąpimy do eksploatacji urządzenia podlegającemu UDT powinniśmy zgłosić pisemnie urządzenie do odpowiedniego oddziału w celu uzyskania pozwolenia na eksploatację. ...