Sterowanie procesami produkcyjnymi

Przemysł ciągle się rozwija. Aby zwiększyć efektywność zakładu pracy oraz uniknąć niektórych kłopotów warto wdrożyć konkretne systemy oraz narzędzia. Dobrą metodą ...

Żwirownia dostarcza piasku i żwiru

Żwir jest bardzo cennym kruszcem. Oczywiście jego wartość sama w sobie nie jest wysoka, ale jego wydobycie jest niezbędne, szczególnie dla budownictwa. Nikt nie wyobraża sobie ...

Ochrona wzorów przemysłowych

Wzory przemysłowe są chronione przez prawo własności intelektualnej. Wzór przemysłowy jest bowiem niczym innym jak twórczą działalnością, a taka działalność chroniona ...

Know-how w prawie polskim

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego czym jest know-how i w jaki sposób dochodzić swoich praw w tym zakresie. Zwrot know-how pochodzi z języka angielskiego ...